Ansøgning om tilladelse til råstofindvinding

1. Ansøger, areal og veje
Indtegn areal og adgangsvej
Ansøger
Ejerforhold
Råstof indvinder
Adgangsvej til indvindingsområdet
Foreligger tilladelse efter vejlovgivningen: